poczta english
thin line
 
thin line
opplogo 1%
side line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
side line

Adres siedziby:
ul. Narcyzowa 27 (dawniej: Wędkarska 13)
11-041 Olsztyn
Tel. (089) 543-30-60
Faks (089) 523-44-72

KRS 0000239583
REGON 280049756
NIP 739-350-59-69

Konto bankowe PATKUBU:
Bank PEKAO S.A. I O/Olsztyn
06124015901111001007742939
SWIFT: PKOPPLPW

Adres e-mail:
waldekdz@bdlong.com.pl

side line
Nakarm Pajacyka - pomóż dzieciom

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo!

Z uwagi na z wejście w życie 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), dbając o Państwa dane osobowe, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB (SPD PATKUB) dokłada szczególnej staranności, aby dane osobowe przetwarzane przez SPD PATKUB były zgodne z rzeczywistością i aktualizowane w razie konieczności (art. 5, ust. 1 pkt d RODO).

Jednocześnie informujemy, że administratorem danych osobowych jest zarząd SPD PATKUB, a jako Inspektora Ochrony Danych wyznaczono prezesa zarządu Waldemara Dzwolaka (ul. Narcyzowa 27, 11-041 Olsztyn, waldekdz@bdlong.com.pl). Dane osobowe są gromadzone podczas zawierania porozumień z rodzicami/opiekunami podopiecznych SPD PATKUB, które są konieczne do udzielania pomocy finansowej wszystkim podopiecznym SPD PATKUB, a także podczas przyjmowania członków SPD PATKUB oraz osób zainteresowanych działalnością SPD PATKUB, w celu przesyłania bieżących informacji o działalności SPD PATKUB. Pozyskane w ten sposób dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub do czasu wygaśnięcia okresu ważności zawartego porozumienia, rezygnacji z członkostwa lub wygaśnięcia ważności deklaracji członkowskiej.

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione członkom zarządu SPD PATKUB oraz członkom Komisji Rewizyjnej, na podstawie zawartych porozumień, deklaracji członkowskich i indywidualnej zgody osoby zainteresowanej działalnością SPD PATKUB, z zachowaniem bezpieczeństwa danych osobowych.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd SPD PATKUB

Pliki do pobrania:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych

dotted line

wstecz | w górę |

footer line