poczta english
thin line
 
thin line
opplogo 1%
side line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
side line

Adres siedziby:
ul. Narcyzowa 27 (dawniej: Wędkarska 13)
11-041 Olsztyn
Tel. (089) 543-30-60
Faks (089) 523-44-72

KRS 0000239583
REGON 280049756
NIP 739-350-59-69

Konto bankowe PATKUBU:
Bank PEKAO S.A. I O/Olsztyn
06124015901111001007742939
SWIFT: PKOPPLPW

Adres e-mail:
waldekdz@bdlong.com.pl

side line
Nakarm Pajacyka - pomóż dzieciom

Protest

Sz.P.
Andrzej Lepper
Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Wielce Szanowny Panie Marszałku!

W ciągu ostatniego roku w Polsce miało miejsce kilkadziesiąt szczególnie drastycznych przypadków użycia przemocy wobec dzieci, które zostały bestialsko zakatowane lub okaleczone na całe życie. Nie godząc się z takim stanem rzeczy, Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB, będące organizacją pozarządową działającą wyłącznie społecznie, przyjęło na siebie ciężar pomocy ofiarom okrutnych praktyk, którym udało się przeżyć. Na miarę naszych możliwości, staramy się zapewnić naszym maleńkim przyjaciołom lepszą przyszłość. Jednocześnie byliśmy pełni nadziei, iż politycy staną na wysokości zadania, i spowodują powstanie ram prawnych, które zapobiegałyby w przyszłości wszelkim próbom podnoszenia ręki na najmniejszych obywateli naszego kraju. Niestety, piątkowa (24 marca br.) debata w Sejmie RP, jak na ironię dotycząca wyboru Rzecznika Praw Dziecka, pozbawiła nas złudzeń.

Całkowicie niezrozumiała i bulwersująca jest dla nas wypowiedź Pana Marszałka, wygłoszona podczas ww. debaty, o nieszkodliwości „klapsa” wymierzonego dziecku. Słowa Pana Marszałka wpisują się w pewien kanon myślenia, typowy dla części polskiego społeczeństwa, które daje przyzwolenie dla kar cielesnych stosowanych wobec dzieci. Wypowiedzi tego typu są społecznie szkodliwe, bowiem niweczą pracę wielu organizacji pozarządowych, które z własnej inicjatywy prowadzą działania zmierzające do ochrony dziecka i jego dobra. Jest to tym bardziej oburzające, gdyż to właśnie parlamentarzyści, niewykazujący inicjatywy ustawodawczej w zakresie poprawy sytuacji dzieci w Polsce, swoimi nieprzemyślanymi opiniami utwierdzają w swojej słuszności tych, którzy notorycznie gwałcą prawa dziecka.

Pełne ignoranctwa i cynizmu, osądy prezentowane w Sejmie nt. przemocy wobec dzieci budzą w nas najwyższy sprzeciw i oburzenie! Napełnia nas trwogą fakt, iż cierpienie maleńkich dzieci - ofiar niespotykanego okrucieństwa dorosłych, jest sprowadzane do kategorii groteski, poprzez słowa padające z ust doświadczonych polityków. Polityków, którzy z racji pełnionej funkcji, mają moralny obowiązek tworzenia przepisów gwarantujących polskim dzieciom przestrzeganie ich konstytucyjnego prawa do ochrony przed przemocą i okrucieństwem (Konstytucja RP, art.72, ust.1).

dotted line

wstecz | w górę |

footer line