poczta english
thin line
 
thin line
opplogo 1%
side line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
side line

Adres siedziby:
ul. Narcyzowa 27 (dawniej: Wędkarska 13)
11-041 Olsztyn
Tel. (089) 543-30-60
Faks (089) 523-44-72

KRS 0000239583
REGON 280049756
NIP 739-350-59-69

Konto bankowe PATKUBU:
Bank PEKAO S.A. I O/Olsztyn
06124015901111001007742939
SWIFT: PKOPPLPW

Adres e-mail:
waldekdz@bdlong.com.pl

side line
Nakarm Pajacyka - pomóż dzieciom

O nas

opp logo Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom PATKUB powstało na początku 2005r., w wyniku spontanicznej akcji niesienia doraźnej pomocy dla PATryczka S. i KUBusia W. Poruszeni okrutnym losem obu skatowanych niemowląt, w lutym 2005r. utworzyliśmy nieformalną grupę społeczną, której misją było znalezienie nowych rodziców dla Kubusia i Patryczka, gromadzenie funduszy na ich późniejsze leczenie oraz rehabilitację, a także troska o zapewnienie maluszkom możliwie najlepszych warunków życia.

Pozostając otwartymi na ogromne potrzeby innych dzieci, w pierwszej połowie 2005r. zainicjowaliśmy akcję (wciąż aktualną) pomocy rzeczowej dla małych dzieci, które przebywają w szpitalach Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Na miarę swoich możliwości wspomagaliśmy także podopiecznych Domu Dziecka dla Małych Dzieci w Łodzi oraz Domu Małego Dziecka w Jaworze. Naszą opieką objęliśmy także Marcelka Ż., który dzięki naszym działaniom oraz nieocenionej pomocy naszych przyjaciół, zyskał wspaniałą i kochającą rodzinę w Stanach Zjednoczonych.

W celu sformalizowania naszych spontanicznych działań pomocowych oraz poszerzenia obszarów naszej aktywności, postanowiliśmy założyć stowarzyszenie. W efekcie naszych starań, dnia 11 maja 2005r. odbyło się w Olsztynie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB. Podstawowe cele działalności naszego Stowarzyszenia zostały skierowane na niesienie pomocy finansowej i/lub rzeczowej dzieciom - ofiarom przemocy, porzucenia lub ubóstwa. Dokumenty z zebrania założycielskiego zostały dołączone do dokumentacji, którą Komitet Założycielski pod koniec czerwca 2005r. złożył w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, celem rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na początku września 2005r. SPD PATKUB uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000239583. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie z dn. 18 września 2007r. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Patkub posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Cele i zakres działania Stowarzyszenia są zawarte w rozdziale II statutu. (Statut SPD PATKUB).

Stowarzyszenie PATKUB tworzą osoby z terenu całej Polski, będące w różnym wieku, o różnych profesjach i światopoglądach. Wszystkie nasze działania są realizowane zupełnie bezinteresownie, jedynie z czystej potrzeby serca. Stowarzyszenie funkcjonuje wyłącznie na zasadach pracy społecznej i żaden z członków SPD PATKUB nie ponosi z tego tytułu żadnych korzyści majątkowych.

Nasze starania to nie jednorazowa akcja, lecz systemowe działania mające charakter pomocy długoterminowej. Każdy człowiek o dobrym sercu może powiększyć nasze grono ujawniając się lub pozostając anonimowym Przyjacielem naszych podopiecznych.

Wszystkich, którym nie jest obojętny tragiczny los pokrzywdzonych dzieci, mają pomysły, są cierpliwi i wytrwali, zapraszamy do powiększenia naszego Patkubowego grona. W tym celu należy wydrukować i wypełnić deklarację członkowską, a następnie przesłać ją na adres siedziby Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB, ul. Narcyzowa 27, 11-041 Olsztyn.

Osoby i instytucje pragnące wesprzeć naszych malutkich podopiecznych, mogą dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom PATKUB Bank PeKaO S.A. I O/Olsztyn, nr 06 1240 1590 1111 0010 0774 2939


dotted line

wstecz | w górę |

footer line