poczta english
thin line
 
thin line
opplogo 1%
side line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
side line

Adres siedziby:
ul. Narcyzowa 27 (dawniej: Wędkarska 13)
11-041 Olsztyn
Tel. (089) 543-30-60
Faks (089) 523-44-72

KRS 0000239583
REGON 280049756
NIP 739-350-59-69

Konto bankowe PATKUBU:
Bank PEKAO S.A. I O/Olsztyn
06124015901111001007742939
SWIFT: PKOPPLPW

Adres e-mail:
waldekdz@bdlong.com.pl

side line
Nakarm Pajacyka - pomóż dzieciom

Na co wydaliśmy 1%?

Stowarzyszenie realizowało zadania statutowe, wykorzystując środki z wpłat 1% podatku oraz darowizny indywidualne, udzielając pomocy finansowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

Rok Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci
(tys. zł.)
Refundacji kosztów opieki nad chorymi dziećmi
(tys. zł.)
Zakup urządzeń do terapii
(tys. zł.)
Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci
(tys. zł.)
Łącznie
(tys. zł.)
2008 40,00 - 2,47 7,69 50,16
2009 56,50 7,53 3,05 19,31 86,39
2010 28,04 12,90 - 33,38 74,32
2011* - - - - -
2012 24,12 - - 18,46 42,58
2013 29,6 - - 28,7 58,3
2014 47,02 - - 3,43 50,45
2015 42,38 - 3,44 23,53 69,35
2016 56,47 - - 41,63 98,10
2017 60,2 - - 19,2 79,40
2018 56,1 - - 36,9 93,0
2019 45,6 - - 38,0 83,6
2020 38,5 - - 22,6 61,1

*) okresowa (1 rok) utrata prawa do 1% (za 2010r.)

dotted line

wstecz | w górę |

footer line