poczta english
thin line
 
thin line
opplogo 1%
side line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
dotted line
ball
side line

Adres siedziby:
ul.Wędkarska 13
10-180 Olsztyn
Tel. (089) 543-30-60
Faks (089) 523-44-72

KRS 0000239583
REGON 280049756
NIP 739-350-59-69

Konto bankowe PATKUBU:
Bank PEKAO S.A. I O/Olsztyn
06124015901111001007742939
SWIFT: PKOPPLPW

Adres e-mail:
patkub@patkub.com.pl

side line
Nakarm Pajacyka - pomóż dzieciom
>>  >> 
dotted line

Na co wydaliśmy 1%?

Stowarzyszenie realizowało zadania statutowe, wykorzystując środki z wpłat 1% podatku oraz darowizny indywidualne, udzielając pomocy finansowej zgodnie z poniższym zestawieniem:

  2008
tys. zł.
2009
tys. zł.
2010
tys. zł.
2011*
tys. zł.
2012
tys. zł.
2013
tys. zł.
2014
tys. zł.
2015
tys. zł.
2016
tys. zł.
Pomoc pieniężna w formie darowizny dla chorych dzieci 40,00 56,50 28,04 - 24,12 29,6 47,02 42,38 56,47
Refundacji kosztów opieki nad chorymi dziećmi - 7,53 12,90 - - - - - -
Zakup urządzeń do terapii 2,47 3,05 - - - - - 3,44 -
Opłata rehabilitacji i organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla chorych dzieci 7,69 19,31 33,38 - 18,46 28,7 3,43 23,53 41,63
Łącznie 50,16 86,39 74,32 - 42,58 58,3 50,45 69,35 98,10

*) okresowa (1 rok) utrata prawa do 1% (za 2010r.)

dotted line

wstecz | w górę |

footer line